Onze doelstellingen

Gepubliceerd op 20 mei 2024 om 16:15

Zoals dat hoort bij de oprichting van een vzw, hebben ook wij een oprichtingsakte en statuten moeten opstellen.  De omschrijving van ons doel volgens de statuten luidt als volgt:

Voor de verwezenlijking van dit belangeloos doel heeft ze onder meer de volgende activiteiten tot voorwerp:

  • Aangaan van partnerschappen met Gambiaanse organisaties of individuen die zich inzetten om geestelijke gezondheidszorg op de kaart te zetten of te versterken.
  • Inzamelen en verschepen van benodigde materialen om een project te ondersteunen (vb medisch materiaal, lesmateriaal, materiaal ter inrichting van een lokaal of verzorgingsunit, … ,etc)
  • Opzetten van lespakketten of korte opleidingen aan lokale partners. Dit kan zowel in de vorm van een webinar als vormingsmomenten op locatie zijn.  SanaSano vzw brengt hiertoe lesgevers en Gambiaanse partners met elkaar in contact en verzorgt de logistieke dienstverlening die noodzakelijk is om de lessen te laten doorgaan.
  • Oprichting van een eigen dienstencentrum van waaruit zorg en opleidingen geboden kan worden

 

Deze doelstellingen zijn ruim en momenteel nog veraf.  Omdat een wijziging in de statuten betalend is - en we steken onze centen liever in een project - is het aangewezen bij de opstart de doelstellingen zo ruim mogelijk te maken.

Alle begin is moeilijk en we beginnen letterlijk met niks.  Dat is uitgezonderd de droom en de droom is wat je al gelezen hebt.  In realiteit moeten we een keuze maken over wat haalbaar is om mee te starten.  Daarom hebben we ervoor gekozen 2 projecten uit te kiezen waarmee we starten:

  1.  Inzamelen en verschepen van materiaal met focus op basisbehoeften: De meerderheid van personen met een geestelijke aandoening leven ver onder de armoedegrens; naar schatting 27 000 van hen zwerven dakloos door de straten.  Daarom willen we materialen inzamelen die dan via een lokale organisatie verder verspreid kunnen worden.  We denken dan aan kledij maar vooral ook aan hygiënische producten, matrassen, beddengoed,...
  2. Garanderen continuïteit in medicatiegebruik: binnen de groep die tot bij een arts geraakt, wordt vaak succesvol medicatie opgestart.  Hierna stelt zich echter een ander probleem.  De medicatie is vaak te duur voor de familie en wordt door geldgebrek abrupt stopgezet.  Dit is een enorm probleem omdat veel psychofarmaca geleidelijk opgebouwd worden en bij stopzetting geleidelijk afgebouwd moeten worden.  De rede hiervoor is omdat anders heel abrupte wijzigingen in het psychosociaal welbevinden kunnen optreden en herval om de hoek loert.  Daarom willen we door middel van sponsering gezinnen ondersteunen bij de aankoop van medicatie.   

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.